Artikler

  • Mari Hylander

    Født 1985. Sykepleier i Haugesund siden 2009 (Høyskolen i Haugesund). Har tidligere jobbet ved Haugesund sykehus. Er i tillegg utdannet medisinsk sekretær.