Trinnvis ekskavering

Trinnvis ekskavering / midlertidig fylling

Dersom et kariesangrep er svært dypt (fig. I), er det fare for gjennomslag til pulpa (nerven) når hullet renses. For å prøve å unngå dette, kan man forsøke trinnvis ekskavering. Man vil da i første omgang rense hullet nesten rent og tette det med en midlertidig fylling (fig. II).

Den midlertidige fyllingen legger til rette for at pulpa kan “trekke seg sammen” (fig. III). På denne måten dannes en tykkere vegg mellom pulpa og det gjenstående kariesangrepet. Siden fjerner man den midlertidige fyllingen, renser helt rent og legger en permanent fylling (fig. IV). Det er vanlig å vente 3-12 måneder før den permanente fyllingen legges.

Ved dypt karies angrep på en tann kan trinnvis ekskavering være nødvendig for å redde nerven.
figur I
I første omgang ved trinnvis ekskavering renses hullet nesten rent og tettes med en midlertidig fylling.
figur II
Den midlertidige fyllingen legger til rette for at pulpa kan “trekke seg sammen” ved trinnvis ekskavering
figur III
Ved trinnvis ekskavering fjerner man til slutt den midlertidige fyllingen, renser helt rent og legger en permanent fylling.
figur IV

Målet med midlertidig fylling på tann

Målet med en trinnvis ekskavering er å unngå at pulpa blir infisert av bakterier og på denne måten forhindre at tannen må rotfylles. Selv om behandlingen i første omgang er vellykket, kan det likevel ikke utelukkes at tannen må rotfylles på sikt.

Viktig å huske på ved trinnvis fylling

  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man i starten lar fyllingen være i ro og venter ca. 1 time før man spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Puss ellers tennene som normalt.