Krone / Bro

  • Krone

    En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en fylling…

  • Bro

    En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte én eller flere tenner…

  • Stift og Krone

    Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp. Dersom det er lite tannsubstans , kan man bruke en stift…