Vanlige problemer

 • Visdomstenner

  Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder…

 • Ising – Børsteskader

  Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Her følger gode råd…

 • Syreskader

  Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både…

 • Tanngnissing

  Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent…

 • Tannfraktur

  I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket…

 • Infraksjoner

  En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse…

 • Renhold av tennene

  For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold…

 • Dårlig ånde

  Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen…

 • Munntørrhet

  Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet…

 • Kjeveleddsproblemer

  ange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene…

 • Herpes munnsår

  Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe og prikking…

 • After

  After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde…

 • Røyking

  Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli…

 • Snus

  De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning i snusbruken…

 • Amalgam

  Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale…

 • Snorking og søvnapné

  Snorking er relativt vanlig og mer utbredt blant menn enn blant kvinner…