Når har jeg rett på trygderefusjon ved tannbehandling?

Når har jeg rett på trygderefusjon ved tannbehandling?

I Norge er det bestemt at når vi har fylt 20 år må vi betale hele tannlegeregningen selv. Samtidig er det viktig å huske på at det finnes situasjoner der vi er dekket av Folketrygden.

Støtte til tannbehandling

I følge Folketrygdlovens §5-6, kan det ved visse særskilte tilstander, gis hel eller delvis støtte til tannbehandling. Det er opp til tannlegen å avgjøre om du har rett på trygdestønad. Du kan derfor gjøre lurt i å oppsøke tannlegen din for å kartlegge om du har rettigheter etter folketrygdloven. Ofte er det snakk om en stønad, der du må betale egenandel.

Her er de 15 vanligste tilstandene som gir deg trygdestønad:

 1. Sjelden medisinsk tilstand.
  Dette innebærer enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer, eller totalt ca. 500 personer i Norge. Disse sjeldne tilstandene står på en A/B-liste. Har du en tilstand som er oppført i A-listen har du ubetinget krav på stønad. Har du en tilstand på B-listen må sykdommen ha medført økt behov for tannbehandling.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte.
  Det ytes stønad til behandling som har direkte relasjon til spalteområdet.
 3. Svulster i munnhulen og tilgrensende vev.
  Dette inkluderer kreft og lokalt aggressive tilstander som store cyster og godartede svulster. Behandlingen av sykdommen må ha ført til skade på tenner/kjeve/tannkjøtt før det gis trygderefusjon.
 4. Infeksjonsforebyggende behandling.
  Skal du igjennom medisinsk behandling hvor det kan spres bakterier fra munnhulen som kan forverre sykdommen, vil du har rett på trygderefusjon. Tilstander kan være: hjerteoperasjon, dialysebehandling, organtransplantasjon, stamcellebehandling, høydose cellegiftbehandling, HIV/AIDS, kreft.
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.
  Her kommer kirurgisk behandling i munnhulen, hvor den mest brukte tilstanden er fjerning av visdomstenner. Behandling av kjeveleddsplager kommer også inn her.
 6. Periodonti (tannkjøttsykdom).
  Har du kronisk tannkjøttsykdom, Peridontitt, vil du ha rett på trygdestønad for behandling av sykdommen. Det vil også kunne ytes stønad til tenner som må trekkes som følge av sykdommen, men dette inkluderer ikke jeksler.
 7. Tannutviklingsforstyrrelser.
  Personer som har misdannede og/eller manglende tenner kan ha rett på trygderefusjon. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med misdannelsen. For manglende tenner gjelder egne regler med hensyn til antall manglende tenner.
 8. Bittanomalier.
  Dette er personer som har behov for tannregulering. Refusjonen avhenger av alvorlighetsgraden av bittavviket.
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon erosjon. 
  Har du alvorlig grad av tannslitasje, og dette går ut over estetikk og funksjon, vil du ha rett på refusjon.
 10. Hyposalivasjon.
  Personer med uvanlig lav spyttproduksjon, for eksempel som følge av medisinbruk, har rett på trygdestønad.
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
  Dersom du får påvist allergi mot tannfyllingsmaterialer, vil du ha rett på stønad til å bytte ut fyllingene/kronene. Allergien må dokumenteres av spesialist i hudsykdommer.
 12. Tannskader ved godkjent yrkesskade.
  Har du fått en tannskade godkjent som yrkesskade, har du livslang rett på stønad til behandling av den aktuelle tann.
 13. Tannskader ved ulykke.
  Er du utsatt for en ulykke, og skader en eller flere tenner, har du rett på stønad for å gjenopprette tannstatus til slik den var før skaden inntraff. Dette er kun en engangsstønad.
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg.
  Har du en psykisk eller somatisk sykdom som har hatt en varighet på mer enn 1 år, samtidig som lidelsen har gått ut over din evne til å ta vare på tennene dine, har du rett på stønad etter dette punktet. Sykdommen/lidelsen må dokumenteres av lege eller psykolog.
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.
  Dersom du er tannløs i underkjeven, og har en protese som ikke fungerer, har du rett på stønad til å få laget en “trykk-knapp”-protese. I slike tilfeller blir det satt inn to stk. tannimplantater, og laget en ny protese med to trykk-knapper.