Snus – en utfordring for munnhule og kroppen ellers

Snus – en utfordring for munnhule og kroppen ellers

Vi har i dag, tydelige indikasjoner på at snus har flere helseskadelige konsekvenser.
I følge tall fra SSB snuser 10% av Norges befolkning daglig.

Det er naturlig at der hvor snusen plasseres under leppa forandrer leppa og tannkjøttet som er i kontakt med tobakksvarianten. Forandringene sees som hvitlige fortykninger og striper, tydelig tegn på at både kinnslimhinne og tannkjøtt reagerer på det fremmede stoffet. Vi vet med sikkerhet at disse forandringene forsvinner, dersom man slutter med bruken av snus.

Det foreligger likevel tegn på en noe høyere risiko for kreft i munnhulen hos de som snuser. Misfarging og blottlegging av rotoverflater kan i noen tilfeller tilskrives overdrevent snusbruk. Det er også viktig å nevne at det observeres en økt tendens til meget alvorlige krefttyper hos snusere, kreft i bukspyttkjertel og spiserør er eksempler på dette. I tillegg har nyere forskning vist at vi også har høyere tendens til hjerte- og karsykdommer hos snusere.

Trenger du hjelp til å slutte med bruken av snus, kan vi som tannhelsepersonell være til hjelp for deg.