Viktig informasjon om Corona-viruset: behandling og beredskap ved Tannhelsehuset

Viktig informasjon om Corona-viruset: behandling og beredskap ved Tannhelsehuset

Tannhelsehuset følger helsemyndighetenes anbefalinger og råd i forbindelse med Coronaepidemien som nå pågår i landet vårt. Det betyr at vi fra og med mandag 15. mars, begrenser behandlingstilbudet i en periode fremover.

I tråd med anmodning fra Tannlegeforeningen vil vi fortsette å behandle pasienter med akutte behov. Behandling som anses akutt er f.eks.; smerter, infeksjoner/betennelser, traumer/skader, fraktur av tenner med vesentlig betydning for tygge- eller sosial funksjon, gape- eller svelgebesvær. All annen ikke nødvendig behandling forskyves og utsettes inntil videre.

Vennligst ta kontakt på telefon 52721960 om du har spørsmål vedrørende denne situasjonen eller har behov for akutt hjelp. Vi vil holde alle våre klinikker åpne for å ta hånd om pasienter med behov for akutt hjelp.

Vi oppdaterer så snart det foreligger ny informasjon eller endring i retningslinjene. Vi beklager utfordringene dette måtte medføre, men håper på forståelse i denne situasjonen som vi alle befinner oss i.

Se informasjon om hvilke steder som regnes som områder med vedvarende spredning og hvilke tiltak du selv kan gjøre for å begrense smitte på FHI.no.